هاشور ابروی اصفهان

سوالهای خانمهای اصفهانی رو درباره هاشور ابرو در این بخش جوابگو هستیم.

25 ژانویه 2020

دستگاه هاشور ابرو هم بر روی کیفیت هاشور ابرو تاثیر داره ؟

بله در مرکز اصفهان از دستگاههای با کیفیت اروپایی استفاده می شود.
25 ژانویه 2020

مکان هاشور ابرو رنگ عسلی وجود دارد؟

بله رنگهای هاشور ابرو در حدود 50 نوع رنگ هستند
25 ژانویه 2020

ایا هاشور ابرو درد دارد؟

بله درد دارد . اما با بی حسی ها درد ان بسیار اندک و ناچیز است