مرکز پارافین تراپی اصفهان

11 سپتامبر 2021
پارافین تراپی اصفهان

پارافین تراپی اصفهان

پارافین درمانی اصفهان : یکی از خدماتی که در سالن زیبایی الهه اسکندری انجام می شود پارافین تراپی است که برای کسانی که دردهای مفصلی دارند توصیه می شود.