اصفهان

سالن زیبایی الهه ی ونوس (الهه اسکندری)

اصفهان سه راه سیمین – بعد از پمپ بنزین(به سمت دروازشیراز) – مجتمع پاسارگاد طبقه اول – واحد 3 – آموزشگاه الهه ی ونوس


۰۹۱۳۸۰۳۴۶۳۰
۰۹۳۹۹۲۸۳۹۴۸

09399283948